Hvem er vi?

Bag Foreningen for Uddannelse og Trivsel står vi tre visionære kvinder.

Rikke Billeskov Jansen, initiativtager og forkvinde i Foreningen for Uddannelse og Trivsel

Det er Rikke Billeskov Jansen, som har startet foreningen og er forkvinde i bestyrelsen. Rikke er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og har i flere år arbejdet som vejleder og underviser for dels studerende på videregående uddannelser og dels unge, som af forskellige årsager er snublet på deres vej i uddannelsessystemet.

Rikkes hjerte banker for at erstatte usikkerhed, tvivl og angst med større selvaccept, indre ro og livsglæde hos den enkelte samt for at fjerne den skam, de unge ofte oplever i forbindelse med at mistrives.

Bente Bundsbæk, kasserer og næstformand

Bente Bundsbæk er næstformand i bestyrelsen og uddannet pædagog og billedkunstner.

Bente er særligt optaget af unge med diagnoser, og hvordan disse unge på trods af deres udfordringer finder vej i uddannelsessystemet. Hun er ligeledes fokuseret på, at unge, der oplever udfordringer, får større opmærksomhed på deres styrker, og får dem mest muligt i spil.

Mia Malmstrøm, bestyrelsesmedlem

Mia Malmstrøm er det tredje medlem af bestyrelsen. Mia er cand. mag. i psykologi og fransk og underviser på HF i Aarhus.

Mia er ligeledes mentor for HF kursister, der har trivselsmæssige udfordringer eller har en diagnose. Mia har tidligere arbejdet med at forebygge mobning og skabe konflikthåndterende skolekulturer som konsulent i psykisk undervisningsmiljø . Mia er drevet af at skabe tillidsfulde rammer, så mennesker kan udvikle sig både fagligt og personligt.

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter