Hvem er vi?

Bag Foreningen for Uddannelse og Trivsel står vi tre kvinder

Rikke Billeskov Jansen, initiativtager og forkvinde i Foreningen for Uddannelse og Trivsel

Rikke har startet foreningen, er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og har i flere år arbejdet som vejleder og underviser for dels studerende på videregående uddannelser (bl.a. på Aarhus Universitet og Via University College) og dels unge, som af forskellige årsager er snublet på deres vej i uddannelsessystemet. Rikke har mange psykologiske samtaleforløb med unge i uddannelse bag sig og står for de fleste af foreningens individuelle samtaler.

Rikkes hjerte banker for at erstatte usikkerhed, tvivl og angst med større selvaccept, indre ro og livsglæde hos den enkelte samt for at fjerne den skam, de unge ofte oplever i forbindelse med at mistrives.

Bente Bundsbæk, kasserer og næstformand

Bente er uddannet pædagog og billedkunstner.

Bente er særligt optaget af unge med diagnoser, og hvordan disse unge på trods af deres udfordringer finder vej i uddannelsessystemet. Hun er ligeledes fokuseret på, at unge, der oplever udfordringer, får større opmærksomhed på deres styrker, og får dem mest muligt i spil.

Mia Malmstrøm, bestyrelsesmedlem

Mia er det tredje medlem af bestyrelsen. Mia er cand. mag. i psykologi og fransk og underviser på HF i Aarhus.

Mia er også mentor for HF-kursister, der har trivselsmæssige udfordringer eller har en diagnose. Mia har tidligere arbejdet med at forebygge mobning og skabe konflikthåndterende skolekulturer som konsulent i psykisk undervisningsmiljø . Mia er drevet af at skabe tillidsfulde rammer, så mennesker kan udvikle sig både fagligt og personligt.

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter