Tips til en god studiestart

Da jeg, Rikke Billeskov Jansen (forkvinde i FUT), i sin tid skulle starte på etnografi og socialantropologi, var jeg fuld af gå-på-mod og interesse for faget men

samtidig spændt på, hvordan mit nye liv ville blive. Hvem ville de andre være? Ville jeg kunne finde nogen at være sammen med? Ville jeg kunne klare studiet

og det faglige niveau? Det viste sig, at jeg fik rigtig gode venner på studiet og ikke havde problemer med det faglige niveau. Samtidig blev det klart, at den struktur, uddannelsen lagde op til, passede mit relativt sociale væsen dårligt. Jeg ville ønske, at jeg dengang havde haft mod til at skabe en hverdag baseret mere på mine egne behov og mindre på studiets struktur.Vi vil derfor gerne give dig et tip eller syv, så du forhåbentlig får større handlemuligheder, når du starter på dit nye studie.

Fuck, hvor er de andre kloge…

Som nystartet studerende på etnografi og socialantropologi, følte jeg ofte, at de andre på studiet var utroligt kloge og langt skarpere end mig. Det er en fornemmelse, man som ny studerende hurtigt kan få, da ens medstuderende ofte (også) er usikre og derfor forsøger at vise sig selv og andre, at de faktisk er vidende nok til den her uddannelse.Hold fast i dig selv og de kvaliteter, du egentlig godt ved, du besidder, og vær meget gerne medvirkende til at skabe en læringskultur, hvor man spørger, hvis man er i tvivl. Så bliver det nemmere for andre også at blotte deres tvivl, og I bliver alle klogere.

En hverdag, der passer DIG

Det er vigtigt at være bevidst om, hvad du har brug for i din hverdag for at trives. Jeg lod, som

beskrevet, studiets struktur forme min hverdag for meget. Dit nye studie skal ikke strukturere dit liv fuldt ud, så giv dig selv lov til at sætte form på din hverdag. Hvis du har brug for at sidde alene og fordybe dig og nemt bliver overstimuleret, så giv dig selv tid og rum til det. Har du alternativt brug for mere socialt liv og flere gruppeprocesser, end din uddannelse lægger op til, så etabler selv en gruppe m.v. Det kan ligeledes være en god idé at skabe en fast struktur på ugen, hvor du hver mandag f.eks. læser tekster, tirsdag mødes i din gruppe osv. Husk at lave realistiske mål og at

holde helt fri fra studiet!

Prioriter dit stof og din læsning

Stressfaktor nummer et som nystartet studerende er ofte, at det er umuligt at læse alt det stof, der lægges op til på studiet. Du er derfor nødt til at acceptere, du ikke får læst

alle tekster og lære at prioritere i dem. Det kan være rigtig svært at vide, hvordan der skal prioriteres, så spørg din underviser, hvilke tekster der er vigtigst til kommende undervisningsgang, eller få hjælp af en studievejleder eller en ældre studerende. De er der for at hjælpe! Da jeg startede på

universitetet, fik vi som noget af det første udleveret tekster af den franske sociolog Pierre Bourdieu, der er virkelig vanskelig at forstå, som helt ny i et fag. Oplever du noget lignende, kan det være en god idé først at læse, hvad andre har skrevet om den pågældende teoretiker for så derefter at give primærteksten et skud.

Robuste relationer skaber robuste studerende

At blive en del af gode relationer er en vigtig forudsætning for din trivsel på studiet. Deltag derfor i de sociale arrangementer, opsøg medstuderende, du synes virker interessante og tag gerne initiativ til at mødes eller danne grupper. Husk, at de andre sandsynligvis (også) føler sig lidt alene og usikre – også selvom de ikke ser sådan ud. Du behøver hverken finde din bedste ven på studiet eller have gode relationer til alle på dit hold, men det er vigtigt at have nogle at læne sig op ad og dele frustration og begejstring med. Lander du sammen med nogle medstuderende, som ikke helt passer dit faglige niveau og dine ambitioner (hvad enten de er for høje eller for lave), så søg nogle, som du i højere grad

kan spejle dig i, og som er gode for din trivsel.

Brug det, du allerede kan

Kravene på dit nye studie vil delvist være

anderledes end dem, du har mødt på din ungdomsuddannelse. Det betyder dog ikke, at du skal smide de mange erfaringer og indarbejdede teknikker og rutiner, du allerede har med dig, over bord. Har du god erfaring med at tage notater via mindmap eller på computer, eller ved du, at du for at forstå en tekst har brug for at formulere pointerne med dine egne ord, så fortsæt med det. Nogle af kravene er nye, men du kan godt gøre brug af noget kendt for at opfylde dem.

HJÆLP!

Alle studerende får på et tidspunkt brug for hjælp af den ene eller anden slags. Nogle fordi de oplever at være stressede eller bliver meget nervøse op til en eksamen, andre fordi de synes, det er svært at få struktur på en skriftlig opgave. Der vil på dit studie være en studievejleder og måske også ældre studerende eller mentorer, som alle er der for at hjælpe dig med at trives og gennemføre dig studie. Sørg for at søge den hjælp, du har brug for. Jo tidligere, du får hjælp, jo nemmere er det at komme tilbage på sporet.

Kommer tvivlen snigende?

Dit valg af uddannelse har højst sandsynligt været overvejet nøje, og måske har processen været vanskelig. Det er således heller ikke underligt, hvis du indimellem kan komme i tvivl om dit valg. Når du kommer i tvivl, så fokuser´ på, hvorvidt du trives og har interesse i indholdet. Har du det godt med (nogle af) de andre på studiet, og trives du i din hverdag? Hvis ikke, hvordan kan du så eventuelt tilpasse din hverdag bedre til dine behov, eller søge andre og bedre relationer? I forhold til interesse behøver du ikke synes, at hver eneste undervisningsgang er spændende, men vurdér, om det, du beskæftiger dig med, overordnet er interessant. Ofte er de første år præget af basisfag, som er lidt rugbrødstunge, hvorimod du senere får mulighed for at vælge efter interesse.

Trives du, og finder du overvejende dit studie spændende, skal du ikke være i tvivl!

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter