Studiestøtte og psykologiske samtaler

I Foreningen for Uddannelse og Trivsel udbyder vi individuel studiestøtte og psykologiske samtaler til unge i uddannelse. Studiestøtte er mere konkret og uddannelsesnær hjælp, der gør, at du som studerende eller elev kan gennemføre din uddannelse, og de psykologiske samtaler arbejder mere ind i dine mentale udfordringer. De to elementer vil som oftest væve sig ind i hinanden, og vi oplever, at mange i uddannelse har brug for en kombination af begge dele.

Det studiestøttende element kan bl.a. omfatte:
  • Støtte til udarbejdelse af en større eller mindre skriftlig opgave - det være sig større og mindre afleveringer eller specialer. Vi hjælper dig bl.a. med at strukturere din opgave og sikre en rød tråd fra start til slut.
  • Vejledning i forhold til at strukturere din tid og din hverdag samt prioritere i læsestof.
  • Støtte til forberedelse af mundtlig eller skriftlig eksamen
  • Vejledning i og teknikker til at læse tekster og tage notater
Det psykologiske element kan bl.a. omhandle:
  • Greb og teknikker, der dæmper stress, angst og usikkerhed
  • At arbejde med værdier, meningsfuldhed og motivation
  • Støtte til at etablere en hverdag, hvor du trives, mens du er under uddannelse
  • Mental og angstdæmpende forberedelse på mundtlig eller skriftlig eksamen/ opgaveskrivning

Det er primært Rikke, der er stifter og forkvinde i Foreningen for Uddannelse og Trivsel, som varetager de individuelle samtaler. Rikke er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og har igennem flere år arbejdet med unge i uddannelse - særligt studerende på videregående uddannelser. Rikke har et stort antal individuelle samtaleforløb bag sig og formår ved hjælp af bl.a. kognitive og narrative greb at hjælpe studerende og unge i uddannelse tilbage på trivselssporet. Rikke lægger stor vægt på at etablere en tryg og ligeværdig relation til de unge, hun taler med, da hun ser det som forudsætningen for at nå ind til det, der er vigtigt og følsomt for den enkelte. En studerende siger om sit samtaleforløb med Rikke:

Rikkes enormt venlige og lyttende væsen har haft stor betydning for mit udbytte af forløbet.

Hun har været god til at finde ind til kernen af problemet og få mig til at visualisere og konkretisere, hvad der skal gøres, og hvad jeg kan."

Vi tilbyder samtaleforløb til en pris på 800 kr. i timen og et tilbud på 5 timer for 3500 kr.


Kontakt os på telefon eller mail for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig i din situation.


Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter