Hvorfor Foreningen for Uddannelse og Trivsel?

Mistrivsel blandt unge under uddannelse er steget de seneste år. Det udgør et personligt problem for de mange mennesker, det berører og for det danske samfund.I Foreningen for Uddannelse og Trivsel mener vi, ungdoms- og uddannelseslivet bør bære præg af nysgerrighed, læring og livsglæde i modsætning til mistrivsel, pres og stress. En øget trivsel vil give den enkelte unge større livsglæde, generelt give en bedre sundhedstilstand og føre til øget gennemførsel af de pågældende uddannelser for en større og bredere gruppe unge.

Tal og undersøgelser om mistrivsel

Undersøgelser foretaget af Dansk Magister Forening[1] viser, at mere end hver tredje studerende oplever ”generel stress” dvs. stress, der ikke er relateret til en specifik periode eller situation såsom en eksamen. 28,7 procent af de studerende er ramt i en sådan grad, at de har søgt hjælp (primært hos læge eller psykolog). 

Tal fra Djøf[2] tegner et tilsvarende billede af mistrivsel blandt universitetsstuderende. Her viser det sig, at 53% af de studerende på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser er stressede i hverdagen og har symptomer som hjertebanken, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnløshed og irritabilitet.  

Stress og mental mistrivsel er et generelt problem i det nuværende samfund, men ovenstående undersøgelse fra Djøf peger på, at det rammer de studerende særligt hårdt. For kvindelige studerende er andelen, der beskriver sig selv som stressede i nogen eller høj grad, 22 procentpoint højere end andelen af erhvervsaktive kvinder. For mandlige studerende er andelen 13 procentpoint højere end erhvervsaktive mænd. 

I forhold til unge på ungdomsuddannelser viser undersøgelser fra to gymnasier i Aalborg, at hele årgangen af elever i 2.g havde en markant højere gennemsnitscore på stress end befolkningen i Danmark. Faktisk scorede mere end hver anden elev i 2.g højere på stressskalaen end 80 % af befolkningen[3]

På erhvervsuddannelserne ser trivslen blandt eleverne ud til at være relativt høj, hvilket er yderst positivt (ministeriet for børn, undervisning og ligestilling). Dog er der et relativt stort frafald på erhvervsuddannelserne, hvor 52% i 2012 ikke fuldførte deres uddannelse, hvilket kan have forskellige årsager, og mistrivsel er blot en af mulighederne.


[1] Undersøgelsen er foretaget i august 2018 blandt 1569 universitetsstuderende. Se hele

undersøgelsen via linket her.

[2] Undersøgelsen er foretaget i 2014 blandt 1107 studerende. Se undersøgelsen her.

[3] Undersøgelserne er foretaget af Center for psykisk sundhedsfremme i 2017. Læs nærmere via linket her.