PROJEKT

Et mentalt sundt studieliv

Projekt “Et mentalt sundt studieliv” er støttet økonomisk af Trygfonden og er centreret om at give studerende på videregående uddannelser, der ikke har en diagnose (og således ikke kan få “specialpædagogisk støtte”), støtte til at få et større mentalt overskud og øge deres trivsel i studiehverdagen.

Hvorfor Projekt “Et mentalt sundt studieliv”?

Skal de studerende sygeliggøres for at få kvalificeret hjælp? Flere undersøgelser viser, at de studerende idag oplever at være pressede og stressede i deres hverdag. Vi vil derfor sætte ind med støtte, før de studerende får det så dårligt, at de får en decideret diagnose såsom f.eks. “angst” eller “depression”.

Målgruppen og indhold

Målgruppen for projektet er specifikt studerende, der enten studerer på Via University College i Aarhus eller på Aarhus Universitet. Indsatsen er centreret om dels gruppeforløb og dels individuelle samtaleforløb og forløber over 2020 og indtil maj 2021. Vi har netop genansøgt Trygfonden om at gennemføre version 2 af projektet og har allerede nu en venteliste med interesserede studerende.

Jeg har fået mere ro. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan sætte mine forventninger til mig selv ned, uden at det gør mig til et mindre klogt eller godt menneske”

Emilie om sit udbytte af samtaleforløbet

Det har betydet meget, at jeg har fået konkrete værktøjer til at sikre min egen trivsel. Disse værktøjer kan jeg tage med videre og huske mig selv på gennem mit videre studieforløb”

Astrid om sit udbytte af samtaleforløbet

I den foreløbige evaluering af projektet ser vi, at de studerende uden undtagelse har øget deres mentale trivsel gennem samtaleforløbene. De oplever et udbytte i forhold til både bedre studievaner, færre bekymringer og større sikkerhed og ro samt opnåede værktøjer til at forebygge og håndtere mistrivsel fremadrettet. Som en del af evalueringen vurderer den enkelte studerende sin mentale trivsel på en skala fra 1-10 både før og efter samtaleforløbet. Ud fra disse vurderinger ser vi en gennemsnitlig stigning i den mentale trivsel på foreløbig 3,5 point efter endt samtaleforløb. Vi ser kort sagt, at samtaleforløbene har en markant effekt på de studerendes mentale trivsel.


Er du interesseret i at deltage i projektet, så skriv til vores mailadresse: uddannelseogtrivsel@gmail.com for at høre mere.

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter