PROJEKT

Et mentalt sundt studieliv

Vi har nu afsluttet Projektet "Et mentalt sundt studieliv", som er støttet økonomisk af Trygfonden. Projektet var centreret om at give studerende på videregående uddannelser, der ikke har en diagnose (og således ikke kan få "specialpædagogisk støtte"), støtte til at få et større mentalt overskud og øge deres trivsel i studiehverdagen.

Hvorfor Projekt "Et mentalt sundt studieliv"?

Skal de studerende sygeliggøres for at få kvalificeret hjælp? Flere undersøgelser viser, at de studerende oplever at være pressede og stressede i deres hverdag. I projektet ville vi derfor sætte ind med støtte, før de studerende fik det så dårligt, at de fik en decideret diagnose såsom f.eks. "angst" eller "depression".

Målgruppen og indhold

Målgruppen for projektet var specifikt studerende, der enten studerede på Via University College i Aarhus eller på Aarhus Universitet. Indsatsen var centreret om dels gruppeforløb og dels individuelle samtaleforløb og forløb over 2020 og indtil maj 2021. Vi har netop genansøgt Trygfonden om at gennemføre version 2 af projektet og har allerede nu en venteliste med interesserede studerende.

Jeg har fået mere ro. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan sætte mine forventninger til mig selv ned, uden at det gør mig til et mindre klogt eller godt menneske"

- Emilie om sit udbytte af samtaleforløbet

Det har betydet meget, at jeg har fået konkrete værktøjer til at sikre min egen trivsel. Disse værktøjer kan jeg tage med videre og huske mig selv på gennem mit videre studieforløb"

- Astrid om sit udbytte af samtaleforløbet

I evalueringen af projektet ser vi, at de studerendes trivsel er øget markant gennem samtaleforløbene. De oplever et udbytte i forhold til både bedre studievaner, færre bekymringer og større sikkerhed og ro samt opnåede værktøjer til at forebygge og håndtere mistrivsel fremadrettet. Som en del af evalueringen vurderer den enkelte studerende sin mentale trivsel på en skala fra 1-10 både før og efter samtaleforløbet. Ud fra disse vurderinger ser vi en gennemsnitlig stigning i den mentale trivsel på 3,3 point efter endt samtaleforløb. Vi ser kort sagt, at samtaleforløbene har en markant effekt på de studerendes mentale trivsel.

Læs her de anbefalinger, vi har udarbejdet til uddannelsesinstanser på baggrund af projektet og evalueringerne fra de studerende.

Læs vores samlede evalueringsrapport her