PROJEKT

Et Mentalt Sundt Studieliv

Projekt “Et Mentalt Sundt Studieliv” er støttet økonomisk af Trygfonden og er centreret om at give studerende på videregående uddannelser, der ikke har en diagnose (og således ikke kan få “specialpædagogisk støtte”), støtte til at få et større mentalt overskud og øge deres trivsel i studiehverdagen.

Hvorfor Projekt “Et Mentalt Sundt Studieliv”?

Flere undersøgelser viser, at de studerende idag oplever at være pressede og stressede i deres hverdag. Vi vil derfor sætte ind med støtte, før de studerende får det så dårligt, at de får en decideret diagnose såsom f.eks. “angst” eller “depression”.

Målgruppen og indhold

Målgruppen for projektet er specifikt studerende, der enten studerer på Via University College i Aarhus eller på Aarhus Universitet. Indsatsen er centreret om dels gruppeforløb og dels individuelle samtaleforløb og forløber over 2020 og et par måneder ind i 2021.

Jeg har fået mere ro. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan sætte mine forventninger til mig selv ned, uden at det gør mig til et mindre klogt eller godt menneske”

Studerende om udbytte af samtaleforløb

I projektets midtvejsevaluering så vi, at de studerende generelt fik øget deres trivsel gennem samtaleforløbene og at de oplevede et udbytte i forhold til både vaner, rytmer og forventninger til dem selv, samt værktøjer til at håndtere mistrivsel. Som en del af midtvejsevalueringen vurderede den enkelte studerende sin mentale trivsel på en skala fra 1-10 både før og efter samtaleforløbet. Ud fra disse vurderinger hos 9 studerende så vi en gennemsnitstigning fra 3,6 før samtaleforløb, til 7,1 ud af 10 efter endt samtaleforløb. Vi ser kort sagt, at samtaleforløbene har en tydelig effekt hos de studerende i forhold til at øge deres mentale trivsel.

Er du interesseret i at deltage i projektet, så skriv til vores mailadresse: uddannelseogtrivsel@gmail.com eller ring for at høre mere. Vi har stadig mulighed for at tilbyde gratis samtaleforløb á 6 timer til studerende fra VIA Aarhus eller Aarhus Universitet. Du kan læse mere om vores samtaleforløb her.

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter