Hvad er Foreningen for Uddannelse og Trivsel?


Foreningen for Uddannelse og Trivsel har til formål at øge trivslen blandt unge i uddannelse

I Foreningen for Uddannelse og Trivsel mener vi, uddannelseslivet skal bære præg af nysgerrighed, læring og livsglæde. Vi vil skabe et mentalt bæredygtigt uddannelsesliv med plads til det gode liv. Vi har i Foreningen for Uddannelse og Trivsel på egen hånd oplevet, at mange unge i uddannelse er pressede og udvikler stresssymptomer, angst og depressivitet. Det er en udvikling, vi synes er rigtig ærgerlig, og som har store konsekvenser for den enkelte studerende og den studerendes nære relationer. Den udvikling vil vi ændre på. Øget trivsel under uddannelse vil tilføre den enkelte unge større livsglæde og føre til øget gennemførsel af de pågældende uddannelser for en større og bredere gruppe unge.