Vi tilbyder i Foreningen for Uddannelse og Trivsel individuel studiestøtte og psykologiske samtaler til unge i uddannelse. Samtalerne kan både være centreret om at etablere gode og mentalt bæredygtige studievaner, studieteknikker og struktur på hverdagen og således være relativt uddannelsesnære, men de kan ligeledes have mere psykologisk karakter og have fokus på f.eks. bekymringer, forventninger til sig selv, angst og stress. De to elementer vil i praksis ofte væve sig ind i hinanden, og således begge være en del af samtalerne. Samtalerne varetages primært af cand. pæd. i pædagogisk psykologi, Rikke Billeskov Jansen, der også er forkvinde og stifter af foreningen. Rikke har stor erfaring i arbejdet med unge i uddannelse og har mange succesfulde samtaleforløb bag sig.

Vi udbyder samtalerne til en pris á 550 kr. i timen og et tilbud på 10 timer for 5000 kr. i alt.

De unge, der har modtaget vores samtaleforløb fortæller bl.a. følgende:

Jeg har fået større selvbevidsthed og tro på, at det jeg kan er godt og brugbart. Jeg har fået et bedre overblik og struktur på, hvad jeg gerne vil. Jeg har talt med en psykolog tidligere, men dette forløb har i særklasse været bedre

Anders, studerende på Aarhus Universitet

At tale med Rikke om mine bekymringer og blive lyttet til, vejledt og forstået har været helt uvurderligt for mig. Jeg har følt mig tryg ved at dele mine bekymringer og jeg er nu bedre i stand til at tackle dem, når de kommer og ikke lade mig overvælde af dem

Kristine, studerende på Via University College

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter