PROJEKT

Trivsel i

Gymnasiet

Vi søger på nuværende tidspunkt midler til Projekt Trivsel i Gymnasiet, som vil foretages i samarbejde med Odder Gymnasium udenfor Aarhus.

Projektets fokus

Vi vil i projektet undersøge, hvad der kan øge trivslen blandt gymnasiets elever. Der er foretaget en del undersøgelser, der peger på udtalt mistrivsel i gymnasiet (se siden “Hvorfor Foreningen for Uddannelse og Trivsel”), men fokus vil i dette projekt være, hvad der kan øge trivslen.

Hvad skal der til for at eleverne kommer til at trives bedre og oplever glæde ved undervisning, læring og livet som ung i uddannelse? Der er fra vores side ingen tvivl om, at den formelle lovgivningsbestemte og samfundsmæssige ramme omkring gymnasiet har betydning for trivslen, men det er ikke projektets formål at ændre på denne. Snarere vil projektet fokusere på, hvad der indenfor de aktuelle rammer kan øge trivslen blandt eleverne på gymnasiet. Har de brug for netværk og grupper, hvor de kan spejle sig i hinanden? Har de brug for gymnasielærernes koordinering af opgaver og støtte til skriftlige opgaver og afleveringer? Eller ligger behovet et helt andet sted?

Projektets indhold

Projektet vil både gennemføre spørgeskemaundersøgelser og foretage kvalitative interviews med 10-15 elever på Odder Gymnasium. Ligeledes vil der etableres 1-2 grupper på 6-8 elever, hvor eleverne får sparring på deres udfordringer og bruger hinanden spejlings- og sparringsmæssigt peer-to-peer. Udtalelser fra gruppen samt de emner, der viser sig at udgøre centrale problemstillinger vil sammen med spørgeskemaer og interviews bidrage til at belyse, hvor der skal sættes ind i forhold til at øge elevernes trivsel. Ligeledes vil selve effekten af gruppeforløbene efterfølgende evalueres i forhold til, hvorvidt de øgede de enkelte elevers trivsel.  

Formidling af projektet

Projektet munder ud i konkrete råd og anvisninger til gymnasier i form af en overskuelig og konkret Pixi-guide. Pixi-guiden vil efterfølgende blive formidlet til gymnasier i Aarhus og øvrige dele af Danmark.

Kontakt os

Mejlgade 27, 1 TH. 8000 Aarhus C

Uddannelseogtrivsel@gmail.com

28 69 84 74

Følg os her

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

CVR nr.: 39 90 39 97

Privatlivspolitik

Vedtægter